<div align="center"> <h1>Waldemar Milewicz - Nieoficjalna Strona</h1> <h3>Jedyna strona o najlepszym dziennikarzu wojennym</h3> <p>Waldemar Milewicz</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://waldemar_milewicz.glt.pl" rel="nofollow">http://waldemar_milewicz.glt.pl</a></p> </div>